Alt

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Fra første til sidste hjerteslag

Dansk Sundhedstjenestes mission er at opretholde og fremme sundhedstilstanden i den sydslesvigske befolkning, i særdeleshed i den danske folkegruppe.

Det startede i september 1945 med en poliklinik, og siden er Sundhedstjenesten vokset med behovet og tilbyder sundhedsydelser for mindretallet i hele Sydslesvig.

Trivsel og aktiviteter

Sundhedstjenesten er i dag en moderne arbejdsplads med fokus på trivsel og udvikling. Den udbyder ydelser på fire områder: Skolesundhedstjeneste, hjemmepleje, plejecenter og sekretariat med ejendomsforvaltningen.

Skolesundhedstjenesten vejleder via et tværfagligt team af læger, socialrådgivere, sygeplejersker og tandpleje om sundhed, sygdom og hele familiens trivsel efter dansk forbillede.

Hjemmeplejen arbejder ud fra målet om »Længst muligt i eget hjem«, hvor borgere, der er svækket pga. sygdom, handicap eller andre omstændigheder, tilbydes hjælp og omsorg. Den arbejder efter tysk plejelovgivning, men i en dansk kulturel sammenhæng.

Dansk Alderdomshjem yder faglig sygepleje med fokus på nærvær, tryghed og respekt samt ikke mindst dansk tradition. Udover plejehjemspladser tilbyder centret aflastningspleje og rehabilitering i 74 boliger, der er omgivet af grønne arealer og god infrastruktur. Til centret er tilknyttet en kreds af aktive frivillige.

Sekretariat og ejendomsforvaltning er den første kontakt til Sundhedstjenesten. Her varetages administrationen for alle afdelinger og ejendomme herunder pensionistboligerne. Opgaverne er inden for personale og økonomi, klientaftaler og afregning, udvalgsarbejde, booking og kommunikation, IT-support.

Adresse
Waldstraße 45
24939 Flensburg
Tyskland
E-mail info@dksund.de
Telefonnummer +49 (0)461 57 05 80
Åbningstider Mandag - Torsdag:
08:00-16:00
Fredag:
08:00-12:00