Alt

Forskningsafdelingen & Arkivet

I Forskningsafdelingen arbejdes med Slesvigs historie i fortid og nutid.

Afdelingen har særligt fokus på det danske mindretal i Sydslesvig, og mange af undersøgelserne berører derfor også forholdet mellem Danmark og Tyskland. Resultaterne publiceres i faghistoriske bøger og tidsskrifter, men også gennem foredrag, artikler, digitale udgivelser med mere. Medarbejderne i Forskningsafdelingen indgår i faglige netværk på begge sider af grænsen.

Forskningsafdelingen har normalt tilknyttet én ph.d.-stipendiat, der er indskrevet på en ph.d.-skole ved et dansk universitet. Emnet for stipendiet falder inden for afdelingens forskningsområde, og resultaterne udgives normalt i bogform, når afhandlingen er forsvaret.

Forskningsafdelingens øverste ledelse udgøres af et tilsynsråd på syv medlemmer, hvoraf Grænseforeningen udpeger to, Sydslesvigsk Forening to, Dansk Skoleforening for Sydslesvig én og Historisk Samfund for Sønderjylland én. Bibliotekschefen for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig er fast medlem og fungerer som formand.

Arkivet

Arkivet er en del af Forskningsafdelingen og har til formål at indsamle, registrere og bevare dokumenter, billeder, film og lydoptagelser fra personer, foreninger, institutioner og andre med tilknytning til det danske mindretal i Sydslesvig. Materialerne i Arkivet er frit tilgængelige for offentligheden efter de gældende arkivlove. Det er en væsentlig opgave for medarbejderne i Forskningsafdelingen at vejlede og rådgive vore brugere, og vi hjælper gerne alle, der ønsker at benytte Arkivet, ligesom vi ofte kan guide videre til andre relevante arkiver.

I Forskningsafdelingen fokuseres på at synliggøre materialet i Arkivet, og præsenterer det på digitale platforme. Vi benytter de danske lokalarkivers fælles registreringssystem, Arkibas, på hvis hjemmeside www.arkiv.dk man kan søge efter materiale i alle tilknyttede arkiver. Materialer fra Arkivet præsenteres også i det digitale undervisningsmateriale, der løbende udvikles af Forskningsafdelingen. Et eksempel, rettet mod Folkeskolens 7.-10. klasser og de danske ungdomsuddannelser kan ses på hjemmesiden www.mindretallet.dk.

Adresse
Norderstr. 59
24939 Flensburg
Tyskland
E-mail dcb@dcbib.dk
Telefonnummer +49 461 86 97 0
Åbningstider Mandag - Fredag:
09:00-19:00
Lørdag:
09:00-14:00