Flensborg Avis logo

Flensborg Avis

Foto: Flensborg Avis

Vi gør Danmark lidt større ...

Den kritiske, analyserende og konstruktive stemme for hele det danske mindretal i Sydslesvig og grænselandet i øvrigt, på en måde der er vedkommende for alle, uanset om man har et kort- eller langvarigt forhold til mindretallet.

Flensbog Avis' hovedformål er at tjene mindretallet i hele Sydslesvig og det grænsenære Sønderjylland. De tjener mindretallet i hele Sydslesvig med journalistik, oplysning, læring og servicestof i samarbejde med relevante samarbejdspartnere i eller uden for mindretallet, for på tværs af generationer at udvikle og sikre sammenhængskraften i mindretallet. 

Flensborg Avis er først og fremmest til for det danske mindretal i Sydslesvig og er en integreret del af det danske mindretal, men er journalistisk og politisk-organisatorisk uafhængig af de øvrige foreninger og organisationer i Sydslesvig.

Adresse
Wittenberger Weg 19
24941 Flensburg
Tyskland
E-mail info@fla.de
Telefonnummer +49 461 50 45 0
Åbningstider Mandag - Fredag:
08:00-16:00

Aktiviteter fra Flensborg Avis

Besøg Flensborg Avis og få en rundvisning i mediehuset

Flensborg Avis

Hvilke krav bl.a. til sprog skal man stille til forældre, der vil sende deres børn i mindretallets danske skoler? Har den danske grænsekontrol skadet samarbejdet, eller har den været en succes? Flensborg Avis har i snart 150 år haft fokus på de emner, der bevæger grænselandet.