Oplev det danske mindretal i Sydslesvig

Foto: Grænseforeningen

Du er her

Et liv i to kulturer

For både danskere og tyskere er det en berigende oplevelse, at møde mennesker fra mindretallet og opleve den tværkulturelle dagligdag. På denne side giver vi et overblik over, hvilke muligheder der er for at opleve det danske mindretal og den særlige kultur i grænselandet.

Grænselandet kan nok bedst beskrives som et kulturelt overlap mellem Danmark og Tyskland. Grænsedragningen som følge af folkeafstemningen i 1920 førte til, at der forblev en tysk folkegruppe nord for grænsen og en dansk folkegruppe syd for grænsen. For Sydslesvig betyder det i dag, at der er omkring 50.000 mennesker i landsdelen, der bekender sig til det danske mindretal. Mindretallet er et sindelagsmindretal. Det vil sige, at man er en del af mindretallet, hvis man føler sig som en del af folkegruppen og giver udtryk for det. Så selvom mange formaliserer deres tilhørsforhold gennem et medlemsskab i f.eks. Sydslesvigsk Forening, Skoleforeningen eller en af Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, så er man dansk i Sydslesvig, hvis blot man føler og siger det.

Sydslesvigere findes i mange modeller

For hverdagen i Sydslesvig betyder dette, at der er adskillige måder at udtrykke sit tilhørsforhold til mindretallet. De fleste er medlem i en af mindretallets foreninger og mange engagerer sig meget aktivt i mindretalslivet f.eks ved at sidde i bestyrelser og råd, ved at organisere kulturelle begivenheder og sociale sammenkomster, som instruktør i idrætsforeninger og meget andet. Mange familier har været en del af mindretallet i flere generationer. Andre er måske tilflyttere fra andre dele i Tyskland, som kom i kontakt med mindretallet ved at melde deres børn ind i en dansk børnehave eller en dansk skole. Der er mange, der orienterer sig i danske nyheder hver dag. Der er dem, som har studeret og arbejdet i Danmark og som har et netværk af venner og familie i fædrelandet. Andre lever en tysk hverdag i hjemmet, men skifter over i det danske, så snart de mødes med andre fra mindretallet eller når har et ærinde hos en af mindretallets danske institutioner. De fleste er tyske statsborgere, nogle har dansk pas og nogle er statsborgere i begge lande. Mange som man møder i det danske mindretal vil tøve, når de bliver spurgt, om de er danske eller tyske. Mange vælger derfor at kalde sig for Sydslesviger. Denne betegnelse karakteriserer en som værende en loyal tysk statsborger i en tysk landsdel, samtidig med at ens kulturelle identitet er dansk.

Sydslesvigere pendler mellem dansk og tysk adskillige gange hver dag

Ovenstående viser tydeligt, at det ikke er en nem sag med kulturelle og nationale tilhørsforhold, når man er nødt til at skifte mellem det danske og det tyske adskillige gange om dagen. Livet foregår som regel på tysk, når man er ude at handle, man har en tysk arbejdsgiver, man skal til læge eller har et ærinde på rådhuset. Livet foregår på dansk når man skal til forældreaften, når man møder venner og bekendte fra mindretallet i byen, når man har et ærinde på det danske bibliotek eller når man bor på det danske alderdomshjem. Denne pendlen mellem to forskellige kulturer er det, der gør livet i grænselandet så spændende og berigende. 

Med et ben i Tyskland og med det andet i Danmark (ved grænseovergangen Skomagerhus)

Med et ben i Tyskland og med det andet i Danmark (ved grænseovergangen Skomagerhus). Foto: Oplev Sydslesvig

Et møde med mennesker fra det danske mindretal udvider horisonter

For både danskere og tyskere er det som regel en berigende oplevelse, at møde mennesker fra mindretallet og opleve den tværkulturelle dagligdag. Det mest oplagte og nyere eksempel var nok, da Dronning Magrethe II. besøgte landsdelen i fire dage i starten af september 2019. Her gav hun tydeligt udtryk for sin begejstring for mødet med de mange mennesker, både fra mindretallet og fra flertalsbefolkningen. Det gav hende et meget klart og uforglemmeligt indtryk af, hvad det betyder at leve i grænselandet og hvor godt et forbillede det fredelige samliv i Sydslesvig er i et Europa, som aktuelt er præget af nationalistiske tendenser og et stigende antal af kulturelle konflikter.

Mindretallet byder på en bred vifte af muligheder, for at møde mennesker fra mindretallet og dykke ned i grænselandets særlige kultur og historie

Det danske mindretal har et bredt udvalg af tilbud, hvor gæster udefra kan besøge mindretallet og komme i kontakt med Sydslesvigere. For børn og unge fra Danmark er der mulighed for at besøge de danske skoler i landsdelen. Skoler, foreninger og voksengrupper kan bo på et af mindretallets seks overnatningssteder.
Der findes en række koncepter, hvor besøgende kan være en del af mindretallet i et par timer eller flere dage, f.eks. ved elevudvekslinger, rundvisninger på de danske gymnasier, byture i Flensborg, foredrag om grænselandets historie og meget mere. Formålene med disse tilbud kan være vidt forskellige. F.eks. kan et møde mellem danske og sydslesvigske børn og unge vække begejstring for tysk sprog og kultur. Besøg på seværdighederne i grænselandet og foredragene på biblioteket kan give et indblik i grænselandets og dermed en vigtig del af den danske historie. Workshops med Grænseforeningens Elev-  og Kulturambassadører kan udvide horisonter i forhold til, hvordan man møder andre kulturer eller hvordan man tackler kulturel diversitet i erhvervssammenhænge. Under alle omstændigheder vil et møde med det danske mindretal kunne ændre synet på, hvor man selv kommer fra, hvordan Europa og verden er skruet sammen og hvilke fordele man som menneske, iværksætter, medarbejder i en virksomhed eller som politiker har, hvis man kan begå sig i forskellige kulturer.

Her kan du møde og opleve det danske mindretal i Sydslesvig

Som det fremgår, kunne vi fortsætte at skrive om mindretallet og Sydslesvig på adskillige sider. Den bedste måde at opleve og forstå den særlige kultur og historie i Sydslesvig er dog selv at rejse afsted og møde de mennesker, som i dag udgør gruppen af dansksindede syd for grænsen. Derfor har vi i de følgende afsnit samlet alle tilbuddene fra mindretallet, der giver mulighed for at opleve mindretallet og Sydslesvig.

For børn og unge, lejrskoler og ungdomsgrupper: et kulturmøde mellem børn og unge fra Sydslesvig og Danmark

Lejrskolebesøg hos en dansk skole i Sydslesvig

Hvert år besøger hundredvis af danske skoleelever Sydslesvig. De vælger bl.a. Sydslesvig som destination, fordi mindretallet byder på gode faciliteter og rammebetingelser for at skabe enestående oplevelser.
Et vigtigt programpunkt på de fleste lejrskoler er mødet med en jævnaldrende, sydslesvigsk skoleklasse. Dette kan foregå ved at besøge skolen i dagtimerne, mens eleverne overnatter på et af mindretallets overnatningssteder (læs mere om mindretallets overnatningsteder længere nede). Eller ved privat indkvartering hos de sydslesvigske elever, hvilket selvfølgelig giver en dybere kontakt mellem de unge med inddragelse af gæstgivernes familier. De danske elever hurtigt opdage, at sydslesvigske skoleelevers hverdag er præget af tysk sprog, mere end man umiddelbart skulle tro. Der tales ofte tysk indbyrdes i frikvartererne og mange familier har også tysk som hjemmesprog. Dette medfører, at eleverne fra Danmark får en enestående mulighed for at opleve tysk sprog og kultur, dog med sikkerhedsnet, da de sydslesvigske elever til enhver tid vil være i stand til at slå over i dansk. Derudover er det selvfølgelig berigende at opleve, hvor meget man på trods af sprog- og kulturforskelle har til fælles og samtidig hvilke fordele det har, at kunne tale flere sprog.

Elevudveksling med fælles skolegang i Sydslesvig hhv. Danmark

Derudover er der mulighed for at deltage i forskellige elevudvekslingsprogrammer. F.eks. kan en dansk og en sydslesvigsk elev gå i skole sammen over et to-ugers forløb, hvoraf den ene uge foregår på den danske elevs skole, mens den anden uge foregår på den sydslesvigske elevs danske skole i Tyskland. For dem der for alvor vil ud og fordybe sig i en tværkulturel hverdag, er der mulighed for at gå i skole i Sydslesvig et helt år i 10. klasse.

Mindretallets tilbud i forhold til ferierejser og elevudveksling

For kultur- og historieinteresserede: Danevirke Museum, kunstudstillingerne på Mikkelberg og rundvisninger og foredrag på Dansk Centralbibliotek i Flensborg

Danevirke Museum og udstillingen 'Dansk i Sydslesvig'

En af mindretallets vigtigste opgaver er at formidle dansk kultur og historie i Sydslesvig. Den vigtigste og mest synlige søjle i denne sammenhæng er sprogformidlingen, hvor den største del af opgaven helt klart løftes af de danske skoler og daginstitutioner i Sydslesvig. Derudover er der rundt omkring i landsdelen mange museer og udstillinger, som beskæftiger sig med den danske historie i Sydslesvig. Mindretallet driver i denne sammenhæng Danevirke Museum, som selvfølgelig først og fremmest formidler historien om det historiske voldsystem Danevirke, som i århundreder har markeret den sydlige grænse for det danske kulturrum. Derudover er der på museet en spændende udstilling om det danske mindretal og hvordan det at være dansk i Sydslesvig har udviklet sig siden folkeafstemningen i 1920. Her tilbydes der selvfølgelig rundvisninger på dansk af medarbejdere, som selvfølgelig også er en del af mindretallet.

Mikkelberg - Nordisk center for kunst og cricket

Mikkelberg er først og fremmest en kunstudstilling, som byder på skiftende udstillinger fra regionale, danske og nordiske kunstnere. Derudover tilbydes der rundvisninger og foredrag både omkring Mikkelbergs historie, hvordan Sydslesvig fandt til den måske lidt usædvanlige sport cricket og om selve vestkysten og vadehavet. Grundlæggeren og den forhenværende leder af Mikkelberg, Henry Buhl, kom oprindelig fra Danmark, men faldt for Sydslesvig og mindretallet. Han har siden udviklet sig til et ægte Sydslesvigsk unikat og hans biografi, som ligeledes kan opleves på Mikkelberg, giver et godt indblik i, hvad og hvordan Sydslesvig og mindretallet er.

Seværdigheder indenfor det danske mindretal

Byture, rundvisninger, foredrag og koncerter på Dansk Centralbibliotek i Flensborg og på Flensborg Hus

Selvom der især i Flensborg-egnen også fra flertalsbefolkningens side er kommet mere fokus på, at tilbyde rundvisninger og andre aktiviteter på dansk, så kan det stadig være en udfordring at finde passende tilbud, når man ikke behersker det tyske sprog. Dansk Centralbibliotek i Sydslesvig tilbyder derfor et stort udvalg af foredrag og rundvisninger, som selvfølgelig beskæftiger sig med Sydslesvig og områdets danske historie. Således tilbydes der byture til grupper gennem Flensborg, foredrag om byens historie som handelsby og byens rolle i kolonialhandlen, men også om historiske, sydslesvigske personligheder som Gustav Johannsen og Sønke Nissen. På Flensborg Avis er der ligeledes mulighed for at få en rundvisning på det danske bladhus i Tyskland, hvor man bl.a. kan høre, hvilke udfordringer der ligger i, at formidle lokale nyheder på to sprog.

Derudover er der regelmæssigt koncerter, arrangementer, foredrag og workshops især på biblioteket i Flensborg og Flensborg Hus, hvor det er værd at kigge forbi. Under alle omstændigheder vil der være rig lejlighed til at falde i snak med de lokale, opleve den lidt skæve sydslesvigske accent og komme lidt tættere på kulturen i grænselandet.

Rundvisninger og foredrag indenfor mindretallet

For foreninger, spejdere, kor- og orkestergrupper: Find fred til at være hygge sammen eller få nogle nye oplevelser for at styrke gruppens interne fællesskab

Hvert år besøger et stort antal foreninger og grupper Sydslesvig. Der er forskellige fordele ved at besøge Sydslesvig, fremfor mange andre destinationer. Man kan skåne budgettet, da tingene i Tyskland som regel er billigere end i Danmark, rejsetiden fra Danmark er overskuelig og der er gode muligheder for både at være sammen i fred og ro ude på landet og f.eks. øve til en koncert eller planlægge foreningsarbejdet. Selvfølgelig er der også et stort udvalg af oplevelser i Sydslesvig, som man kan tilrettelægge således, at de styrker fællesskabet i gruppen og som samtidig bidrager med noget åndelig input.

Når jeres formål med rejsen er at være sammen uden for mange distraktioner, så kan mindretallets overnatningssteder anbefales, heraf især Christianslyst og Spejdergården Tydal. Begge steder er egnet til store grupper og byder på en rigtig god infrastruktur. Christianslyst og Tydal byder som de fleste af mindretallets overnatningssteder på en enestående natur og beliggenheden på landet sikrer, at I ikke bliver forstyrret under opholdet. På Christianslyst skal i derudover ikke engang sørge for maden selv, da der tilbydes forplejning.

Selvfølgelig kan I som forening også berige jeres ophold med et kulturprogram bestående af nogle af de ovennævnte punkter. Og hvis I kommer med et kor eller en musikgruppe, så er der ved rettidig planlægning måske endda mulighed for at optræde - f.eks. på en skole, på det danske alderdomshjem eller måske endda mere formelt på biblioteket i Flensborg eller på Flensborg Hus.

Mindretallets overnatningssteder

Mindretallet råder pt. over 5 overnatningssteder, som omfatter et stort lejrskole- og kursuscenter, en spejderlejr, en lejrskole og to spejderhytter. Med undtagelse af lejrskolen Skipperhuset, som ligger direkte ned til havnen i den hyggelige, historiske vadehavsby Tønning (Tönning), byder alle overnatningssteder på en enestående beliggenhed ude i den sydslesvigske natur. Dette betyder selvfølgelig, at transporten til og fra overnatningsstederne kan være lidt mere udfordrende, end hvis de lå i centrum af større byer som Flensborg, Husum eller Slesvig. På den anden side vil hundredvis af lejrskoler, voksen- og familiegrupper kunne berette om det særlige fællesskab, der altid på ny udvikler sig under et ophold på mindretallets overnatningssteder. Beliggenheden på landet og de som regel meget store naturgrunde skaber enestående rammebetingelser for, at man kan være sammen uforstyrret, at man har ro til at arbejde eller fordybe sig i de emner, der er formålet for opholdet, og at man kan lære hinanden at kende på en helt ny måde, på hvilken man ikke ville møde sine medmennesker på almindelige skoledage, møder eller udflugter i foreningen eller til de ugentlige orkester- eller korprøver.

Derudover kan mindretallets overnatningssteder betragtes som porten til Sydslesvig og i særlig grad porten til det danske mindretal. Personalet er oftest en del af det danske mindretal og selvfølgelig dansktalende. De kender landsdelen og regionen omkring overnatningsstedet ind og ud, og de sidder som regel med et kæmpe netværk inden for mindretallet. Så hvis I vil ud og opleve grænselandets kultur og historie og møde nogle mennesker, der lever den danske kultur i Nordtyskland til dagligt, så er det værd at høre dem under jeres rejseplanlægning, om de ikke har nogle tips til jeres program under opholdet. Selvfølgelig vil de også kunne hjælpe jer videre med programpunkter, som ligger udenfor de ting, som mindretallet selv kan tilbyde.

Det danske mindretals overnatningssteder i Sydslesvig

Oversigt over mindretallets overnatningssteder

Overnatningssted By Type Antal sove-pladser Beliggenhed Seværdigheder og aktiviteter indenf. 30 minutter i bus (udvalg)
Christianslyst Sønderbrarup Lejrskole & kursuscenter 138 Østkysten
Skipperhuset Tønning Lejrskole 38 Sydlige vestkyst
  • Multimar Wattforum
  • Vandringer og bådture ud i vadehavet
  • Kanoture på Ejderen
  • Hollænderbyen Frederiksstad
  • Kæmpestranden med vandssportsaktiviteter i Sankt Peter-Ording
Spejdergården Tydal Eggebæk Spejdergård med teltplads 74 Nordlige indland
Trenehytten Tarp Spejderhytte 38 Nordlige indland
Kongenshus Tetenbøl Spejderhytte 14 Sydlige vestkyst
  • Multimar Wattforum
  • Vandringer og bådture ud i vadehavet
  • Hollænderbyen Frederiksstad
  • Kæmpestranden med vandssportsaktiviteter i Sankt Peter-Ording

 

Sådan rejser du til Sydslesvig fra Danmark

De fleste vælger nok at tage bilen eller en egen bus til Sydslesvig, da dette giver den største fleksibilitet i forhold til at komme ud til de landlige områder, som oftest byder på de smukkeste naturoplevelser. Derudover er der mange seværdigheder og udstillinger, som nogle gange har en meget idyllisk beliggenhed, hvilket betyder, at en egen bil eller bus er en stor fordel, når det gælder om at komme ud til disse steder. Hvis jeres rejse fortrinsvis skal gå til de større byer, kan toget dog være et godt alternativ, da der især på østsiden af landsdelen er rigtig gode, grænseoverskridende togforbindelser.

Tog i Sydslesvig

Der er to hovedbaner i Sydslesvig. Den østlige forbinder Fredericia i Danmark med Hamborg i Nordtyskland og togene på strækningen stopper blandt andet i de sydslesvigske byer Flensborg, Slesvig og Rendsborg. Den vestlige hovedbane forbinder Hamborg med vesterhavsøen Sild (Sylt) og de større sydslesvigske stationer på strækningen er Nibøl (Nibüll) og Husum. Fra Nibøl er der togforbindelser mod Esbjerg via Tønder. Derudover byder strækningen mellem Kiel og Flensborg øst for den østlige hovedbane gode forbindelser, hvis I skal til Sønderbrarup (Süderbrarup), som ligger i nærheden af overnatningsstedet Christianslyst, eller den smukke købstad Egernførde (Eckernförde) med sine udstrakte strande. Udover disse tre nord-sydgående forbindelser er det muligt at krydse landsdelen fra øst til vest fra Jydbæk (Jübeck) nord for Slesvig til Husum. Fra Husum er det også muligt at tage toget til badebyen St. Peter-Ording via Tønning (Tönning) og til færgehavnen i Dagebøl, hvor færgerne mod vesterhavsøerne Før (Föhr) og Amrum afgår. Det er dog altid værd at kigge på forbindelserne inden, da der kan være forholdsvis lange skiftetider, især når man skal til at skifte fra hovedbanerne til de mindre sidebaner. Og selvfølgelig er det en god idé inden rejsen at undersøge, hvordan man overvinder de sidste km fra stationen til den endelige destination. Mindretallets overnatningssteder råder ikke over egne busser, men personalet vil gerne være behjælpelig med at bestille taxaer eller en bus til jer. Hvis afstanden til jeres endelige destination ikke er for stor, er det måske værd at gå de sidste par km. Spørg eventuelt, om overnatningsstedet kan hjælpe med at få kørt jeres bagage fra stationen til overnatningsstedet.

Rejsetider med tog fra forskellige byer i Danmark til forskellige destinationer i Sydslesvig

 
Flensborg
Slesvig
Rendsborg
Nibøl
Husum
Vesterland på Sild
København 4:07 4:37 4:56 5:51 5:25 07:02
Aarhus 2:41 3:11 3:42 3:57 4:01 04:41
Odense 1:54 2:24 2:43 3:13 3:12 4:52
Ålborg 4:21 4:51 5:10 5:54 5:39 7:08
Esbjerg 1:42 2:12 2:31 1:53 3:22 3:07
Fredericia 1:21 1:51 2:10 2:27 2:39 3:21

 

Tog i Sydslesvig i Nord-Tyskland

Her kan du se toglinjerne og de forskellige stationsbyer i Sydslesvig. Foto: nah.sh

Billige billetter på Deutsche Bahns hjemmeside

Det tyske togselskab Deutsche Bahn tilbyder på sin danske hjemmeside at søge på forbindelser, der både omfatter stationer i Tyskland og Danmark og dermed også grænseoverskridende forbindelser. Det er vigtigt, at I indtaster de danske stationsnavne for danske stationer og de tyske stationsnavne for tyske stationer. Alternativt kan I også indtaste jeres destinations tyske adresse (danske adresser virker ikke, så der skal I indtaste et stationsnavn). Således kan I også se, om der er busforbindelser der kan tage jer hele vejen til jeres endelige destination. I øvrigt kan det være en god idé at sammenligne priserne mellem Deutsche Bahn og DSB, da Deutsche Bahns billetter ofte har vist sig at være billigere end DSBs Orange-billetter for de samme forbindelser.

Alternativer for dem, der ikke gider at bøvle med tyske togforbindelser

Hvis I rejser med en gruppe og I synes at det er for bøvlet at skifte til offentlige busser eller at rejse med tog i et fremmed land i det hele taget, så er der altid mulighed for at booke en bus, som f.eks. henter jer ved grænsebanegården i Padborg og som tager jer videre til jeres endelige destination  I Sydslesvig. Hvis I overnatter på et af mindretallets overnatningsteder, hjælper personalet med at finde en god pris hos et tysk busselskab til jer. Hvis jeres budget tillader det, er det selvfølgelig en god idé, hvis I har bussen til rådighed under jeres ophold, for at komme rundt til seværdigheder og aktiviteter i landsdelen.

Rejs til Sydslesvig I egen bil

Sydslesvig har et godt og veludbygget vejnet. Motorvejen E 45 mellem Hamborg og Frederikshavn krydser grænsen ved Padborg og går lige forbi de sydslesvigske byer Flensborg, Slesvig og Rendsborg. Dermed ligger allerede en stor del af de vigtigste seværdigheder som Gottorp Slot, UNESCO-verdensarvsstederne Danevirke og Hedeby samt museer, udstillinger og aktiviteter i Rendsborg og Flensborg direkte ved motorvejen. Hvis I skal ud til den smukke halvø Angel i øst eller ud til vestkysten bliver det til landevejskørsel. Da Sydslesvig ikke er så stor, vil det som regel være muligt at komme ud til alle hjørner i landsdelen indenfor halvanden time.

Mellem de store byer og turismecentrene ved kysterne er der veludbyggede forbundsveje (de store tyske landeveje markeret med et B, f.eks. B200). Hvis I vil ud og nyde landskabet, især på den smukke halvø Angel, er det en god idé at bruge et navigationsanlæg, da også de lokale regelmæssigt præsterer at fare vild på de krogede landeveje.

Husk at der kan være kø ved grænseovergangen ved motorvejen ved Padborg på grund af grænsekontrollen. Ofte er det nemmere at komme over ved Kruså. Husk også, at man må køre 100 på tyske landeveje og at der er en frivillig hastighedsbegrænsning på 130 på motorvejen. Man må godt køre hurtigere, men ved høje hastigheder kan det give bøvl med forsikringen, hvis man kommer ud for et uheld. Derudover er der for nyligt blevet implementeret et samarbejde mellem tyske og danske myndigheder. Så hvis I bliver blitset i Tyskland, kan I være ret sikker på, at bøden når frem til jeres bopæl i Danmark.

Rejsetider fra forskellige byer i Danmark til Flensborg i egen bil

 

København

Århus

Odense

Ålborg

Esbjerg

Fredericia

Flensborg 3,5 timer 2 timer 2 timer 3,5 timer 2 timer 1,5 timer

 

 

Rejsetider mellem vigtige byer i Sydslesvig i egen bil

 

Flensborg

Slesvig Kappel Rendsborg Egernførde Husum Tønning Nibøl
Flensborg   35 min 50 min 50 min 55 min 45 min 70 min 50 min
Slesvig 35 min   40 min 30 min 35 min 45 min 60 min 65 min
Kappel 50 min 40 min   60 min 40 min 65 min 90 min 90 min
Rendsborg 50 min 30 min 60 min   30 min 60 min 65 min 80 min
Egernførde 55 min 35 min 40 min 30 min   65 min 80 min 90 min
Husum 45 min 45 min 65 min 60 min 65 min   30 min 45 min
Tønning 70 min 60 min 90 min 65 min 80 min 30 min   70 min
Nibøl 50 min 65 min 90 min 80 min 90 min 45 min 70 min  

 

 

Hvis I ikke kommer til Sydslesvig, kan Sydslesvig også komme til jer

I mange sammenhænge kan det være mere praktisk, at opleve grænselandets særlige kultur og historie i Danmark, i stedet for at fragte en hel gruppe til Sydslesvig. Mindretallet har i denne sammenhæng en række tilbud, hvor repræsentanter fra mindretallet kan besøge jer i Danmark. En mulighed er f.eks. Grænseforeningens Elevambassadører, som består af en gruppe gymnasieelever fra de to danske gymnasier i Sydslesvig. Der er mulighed for at invitere disse elever til skoler i Danmark, hvor de fortæller om, hvordan det er at opvokse i grænselandet og hvordan det er at vokse op med to forskellige sprog og kulturer. Vinklen på mødet kan være vidt forskellig. Emnet kunne f.eks. være betydningen af åbne grænser i Europa, grænselandets historie, kulturforskelle mellem Tyskland og Danmark, men også hvilke fordele det har at kunne tale både dansk og tysk og at man kan navigere både i den tyske og i den danske kultur.

En anden mulighed er at invitere historikerne fra Den Slesvigske Samling, som kan byde ind med en række foredrag om grænselandets kultur og historie. Emnerne omfatter blandt andet mindretallets og grænselandets historie, historiske personligheder fra Sydslesvig og Flensborg og også Sydslesvigs rolle i trekantshandlen med de danske kolonier. 

Et meget populært projekt med lang tradition er sydslesvigske børns ferierejser og udvekslingsprogrammerne fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Mange sydslesvigske feriebørn rejser hver sommer til Danmark, for at bo hos en dansk familie. På denne måde får børn i Danmark mulighed for at knytte bånd til udlandet og få tysk sprog og kultur i hjemmet, hvilket i bedste fald øger interessen for tysk sprog og kultur i fremtiden, hvilket kan være en uddannelses- og karrierefordel i fremtiden. Derudover giver danske familier på denne måde de sydslesvigske elever mulighed for at opleve en ægte, dansk hverdag og dermed dyrke dansk sprog og kultur på en naturlig måde. Ikke sjældent fører disse udvekslinger til venskaber, som varer ved hele livet.

Tilbud omkring mindretallet og grænselandet, som bliver tilbudt i Danmark

Kontakt Oplev Sydslesvig, hvis I har spørgsmål til jeres rejseplaner til Sydslesvig

Hvis I skulle have fået interesse til at besøge Sydslesvig, så kan I finde alle vigtige informationer til de fleste tilbud i grænselandet på denne hjemmeside. Skulle I alligevel have spørgsmål i forhold til jeres rejseplaner, så er I velkommen til at skrive til os@oplev-sydslesvig.dk. Udover at besvare jeres spørgsmål kan vi sikkert hjælpe jer med at finde de rigtige kontaktpersoner, der kan hjælpe jer videre med jeres konkrete planer.

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse