Alt

Få besøg af mindretallets Elevambassadører på din skole i Danmark

Foto: Grænseforeningen

Du er her

Lad dine elever få et nyt syn på deres nationale identitet og få udfordret deres fordomme.

Grænselandet er et levende eksempel på, hvor vigtigt det er at kunne navigere i forskellige kulturer. Hvis du vil udvide dine elevers horisont i forhold til mindretal, national identitet og livet i et forenet Europa, så er et møde med Elevambassadørerne et spændende tilbud til jer.

Nogle husker måske fra deres historieundervisningen, at der var et eller andet med, at grænsen mellem Danmark og Tyskland er blevet flyttet flere gange gennem tiden. Måske har man også hørt om, at der findes en landsdel i Nordtyskland, der bliver kaldt Sydslesvig og at der findes et dansk mindretal i Tyskland.

Grænsen mellem Danmark og Tyskland er mindre skarp end de fleste i Danmark tror

Men mange er faktisk ikke klar over, at det fredelige samliv mellem de ca. 50.000 dansksindede mindretalsmedlemmer og flertalsbefolkningen ikke altid har været en selvfølge. Grænselandets og mindretallets historie er et unikt eksempel på, hvordan en lokal grænsekonflikt og en kulturkamp mellem to folkegrupper er blevet løst fredeligt og hvordan man i dag lever og arbejder sammen på tværs af kulturelle og nationale grænser. Mindretallets medlemmer er ikke bare danskere, der bor i Tyskland. De fleste er tyske statsborgere, der har valgt at tage dansk sprog og kultur til sig og som på mange forskellige måder lever en dansk hverdag. Nogle har været en del af det danske mindretal i flere generationer, andre har en dansk familiebaggrund og mange har en tysk baggrund, men har valgt det danske mindretal til.

Dansksindede i Tyskland pendler mellem dansk og tysk sprog og kultur

Dagligdagen i Sydslesvig er for de dansksindede derfor præget af, at de bevæger sig frem og tilbage mellem dansk og tysk kultur. Skole- og foreningslivet foregår på dansk. I hjemmene bliver der ofte talt både dansk og tysk, mens livet udenfor hjemmene og mindretallets institutioner hovedsageligt foregår på tysk. Dette indebærer også, at mange har svært ved at give et entydigt svar, når de bliver spurgt, om de er danske eller tyske. De er ikke enten-eller, men både-og.

Mødet med Elevambassadørerne udvider horisonter hos danske gymnasielever

På baggrund af dette betragtes de dansksindede i Sydslesvig ofte som et godt eksempel på, hvordan man kan få sin tilværelse til at hænge sammen i en globaliseret verden. Erfaringerne har vist at mødet mellem unge fra Danmark og Sydslesvig ofte udløser inspirerende samtaler omkring emner som identitet, fordomme, kulturforskelle og -ligheder, traditioner, hverdagsliv, mindretal, sprog, forskellen mellem det tyske og det danske samfundssystem, den dansk/tyske historie, Europas rolle i vores dagligdag og meget mere.

Et fængende og levende supplement til den almindelige undervisning

Hvis du som lærer på en af ungdomsuddannelserne har lyst til at give dine elever en anderledes oplevelse, så har du mulighed for at invitere Elevambassadører på besøg. Projektet blev startet i 2006 som et samarbejde mellem Grænseforeningen og Dansk Skoleforening for Sydslesvig, som driver de danske Skoler i landsdelen. Elevambassadørerne er en gruppe af gymnasieelever, som går på et af de to danske gymnasier i Sydslesvig, Duborg Skolen i Flensborg og A.P. Møller Skolen i Slesvig og på det tyske gymnasium i Aabenraa, Deutsches Gymnasium für Nordschleswig. De har valgt at være med i projektet, fordi de vil møde andre unge og fortælle om grænseregionen og mindretallene og fordi de med deres unikke biografier kan bidrage til, at udvide horisonten hos deres jævnaldrende på en række områder, bl.a. i forhold til national identitet og det at leve sammen i en global verden.

Mødet med Elevambassadørerne foregår på dialogplan og indholdet tilpasses jeres ønsker

Besøget på jeres skole foregår primært på klasseniveau eller i mindre grupper. Det vil sige at Elevambassadørerne ikke holder foredrag eller stiller op til store fællesarrangementer. Baggrunden for dette er, at dine elever får det bedste udbytte af mødet, når der er plads til dialog og et personligt møde mellem eleverne. Omdrejningspunktet for et besøg er Elevambassadørernes personlige historier. De bliver suppleret med forskellige øvelser og lege, der fungerer som icebreakers. Desuden kan Elevambassadørerne facilitere workshops om forskellige temaer og på den måde sætte gang i en dialog. Hvad indholdet for mødet konkret skal være, kommer an på det tema eller emne klassen arbejder med og aftales på forhånd med kontaktlæreren, så det passer ind i den faglige kontekst.

Praktiske informationer: Sådan booker du Elevambassadørerne

Elevambassadørernes besøg på din skole eller uddannelsesinstitution er gratis. Proceduren er, at du som lærer kontakter Grænseforeningens konsulent og oplyser det ønskede tidspunkt for besøget, skolens navn, klassetrin, antal elever og den faglige sammenhæng. Forespørgslen skal ske mindst 30 dage inden den ønskede besøgsdato, da det ellers ikke kan garanteres at få besøget organiseret. Hvis jeres skole eller uddannelsesinstitution befinder sig længere væk fra grænselandet, kan det være at besøget kræver en overnatning. I dette tilfælde bedes I sørge for en overnatningsmulighed for de deltagende Elevambassadører, gerne privat indkvartering hos jeres egne elever. Så snart Grænseforeningens konsulent har fået et hold af Elevambassadører på plads til jeres ønskedato, overdrages den videre kontakt til den udpegede tovholder, som sammen med kontaktlæreren for den danske klasse afklarer alle praktiske ting i fællesskab.

Hvis du vil booke Elevambassadørerne til et besøg med dine elever på din skole eller uddannelsesinstitution, så bedes du kontakte Grænseforeningens pædagogiske konsulent Gunvor Vestergaard på gv@graenseforeningen.dk. Hvis du vil høre mere om mulighederne eller du har flere spørgsmål er du ligeledes velkommen til at ringe eller skrive.

Få besøg af Grænseforeningens konsulent på din skole og bliv klogere på mindretallet og grænselandets historie

Hvis du i stedet for mødet med de unge foretrækker et foredragsformat, tilbyder Grænseforeningen et gæstelærerbesøg. Grænseforeningens konsulent kommer gratis på skolebesøg og fortæller om grænselandet ud fra sin egen historie og sat ind i en historisk og moderne kontekst. Gæstelærerbesøget er i øvrigt også egnet til mindre klassetrin og børnene kan glæde sig til en underholdende formiddag med en levende og humoristisk historiefortælling. Du kan bestille en gæstelærer på gv@graenseforeningen.dk.

Generel information

Sted Grænseforeningens Elevambassadører
Peder Skrams Gade 5, 1054 København, Tyskland
Aktivitetstype Elevudveksling & kulturmøder, Workshops, kurser og foredrag
Målgruppe Studerende, Lærere / skoler
Pris Gratis
Telefonnummer +45 3311 3063
E-mail gv@graenseforeningen.dk
Betjening på dansk Ja
Foregår begivenheden på dansk? Ja
Varighed 1 - 4 timer
Er aktiviteten egnet til kørestolsbrugere? Ja
Anbefalet mindstealder 14 år
Forplejning Nej
Mulighed for at indtage medbragt mad / madpakker Nej
Er tilmelding/booking på forhånd påkrævet? Ja
Er aktiviteten afhængig af vejret? Nej
Er aktiviteten sæsonafhængig? Nej

Særlige informationer

Mindretalsorganisation: Ja

Grænseforeningens Elevambassadører er alle sammen opvokset i enten det danske eller tyske mindretal syd for hhv. nord for den dansk/tyske grænse. Gennem deres besøg på gymnasier i Danmark udbreder de ikke kun viden om mindretallene og grænselandet, men giver også et indblik i, hvordan det er at vokse op med to forskellige sprog og kulturer.

Andre vigtige informationer
  • Forespørgslen skal ske minimum 30 dage før jeres ønskedato, på hvilken elevambassadørerne skal komme på besøg hos jer.
  • Da Elevambassadørerne som regel kommer ud til den skole, som har booket dialogmødet, er omfanget af faciliteter og forplejning afhængig af, hvad der kan tilbydes på stedet.
  • Aktiviteten er som udangspunkt egnet for kørestolsbrugere, såfremt rammebetingelserne på stedet, hvor dialogmødet gennemføres, er passende.

Udbyderens kontaktoplysninger

Stillet til rådighed af Grænseforeningen
Adresse Grænseforeningen
Peder Skrams Gade 5
1054 København
Danmark
Telefonnummer +45 33 11 30 63
E-mail info@graenseforeningen.dk

Andre aktiviteter i nærheden

Overnatningsmuligheder i nærheden

Begivenheder i nærheden

Spisesteder i nærheden

Seværdigheder i nærheden