Alt

Få et dialogmøde med Grænseforeningens Kulturmødeambassadører

Foto: Grænseforeningen

Du er her

De fleste faste grænser eksisterer i vores egne hoveder

Vi har alle sammen fordomme, når vi møder begreber som mindretal eller etnicitet. Men hvad vil det egentlig sige at være dansk i dagens Danmark? På dialogmødet med Kulturmødeambassadørerne kan I opleve, hvordan unge med mindretalsbaggrund oplever at være flerkulturel i Danmark.

Nationalisme og populistiske strømninger står i høj kurs i mange lande i dag, samtidig med at samfundene bliver mere og mere diverse. Mange af os har en eller anden form for forståelse for, at det er en fordel at have været i kontakt med forskellige kulturer. Det skulle f.eks. være nemmere at få job, hvis man har læst en del af sin uddannelse i udlandet eller hvis man kan flere sprog. Og mange siger, at det har fordele, hvis man har boet i et andet land og har lært at finde sig til rette i en kultur, der er forskellig fra sin egen.

Men hvad betyder dette helt konkret? Hvilke fordele har det f.eks. at være opvokset med flere kulturer og hvilke udfordringer indebærer det, at udfolde den ikke danske del af sin kulturelle baggrund?

Oplev, hvad det betyder at leve i Danmark med en anden kulturel baggrund og få afprøvet jeres fordomme

Grænseforeningens Kulturmødeambassadører byder på en unik mulighed for at få indblik i hverdagen og tankelivet af såkaldte bindestregsdanskere, som f.eks. er dansk-tysk, dansk-irakisk eller dansk-grønlandsk. Men dialogmøderne med Kulturmødeambassadørerne har ikke kun til formål at opleve kulturelle baggrunde, der er forskellige fra jeres egen. I får derudover mulighed for at teste jeres fordomme omkring mindretal og medborgere med en anden kulturel baggrund og I får forhåbentlig et nyt syn på, hvad det kan betyde at være dansker i en globaliseret verden.

40 bindestregsdanskere åbner op for deres personlige fortællinger og erfaringer

Grænseforeningens Kulturmødeambassadører er en gruppe på 40 unge bindestregsdanskere med 15 forskellige kulturelle baggrunde. Kulturmødeambassadørernes centrale tilbud er dialogmøderne, hvor I bliver udfordret og oplyst omkring emnerne nationalitet, identitet og medborgerskab. Den primære målgruppe for tilbuddet er uddannelsesinstitutioner, foreninger og arbejdspladser, men kulturmødeambassadørerne kommer også gerne til konferencer, folkemøder og andre events. 

Bidrag med jeres egne erfaringer til en åben dialog

Formålet med dialogmøderne er at skabe en åben og konstruktiv dialog med jer ud fra Kulturmødeambassadørernes egne personlige fortællinger og inddragende øvelser. Men det drejer sig ikke kun omkring deres erfaringer. I samme grad inddrages I med jeres personlige erfaringer og hvordan I forholder jer til samlivet mellem forskellige mindretal og flertallet i vores samfund.

Til dialogmødet får i besøg af en håndfuld kulturmødeambassadører, som har forskellige mindretalsbaggrunde. Det kunne f.eks. være Lea, som kommer fra det danske mindretal i Sydslesvig, Patrick, der tilhører til det tyske mindretal i Sønderjylland, Asili som har en dansk-somalisk baggrund eller dansk-tamilske Andrujan.

Praktiske informationer omkring dialogmøderne

Dialogmøderne er som regel et individuelt forløb, som tilpasses til jeres specifikke behov. Derfor varierer indholdet og længden, alt efter hvilken målgruppe det drejer sig om og hvad jeres individuelle kontekst for mødet er. Typisk tager et dialogmøde omkring 3 timer. Priserne varierer alt efter, om I er en privat virksomhed eller om det drejer sig om en almennyttig forening, skole, uddannelsesinstitution eller lignende. Ved prissætningen tages der derudover hensyn til aftagere med små budgetter.

Kontakt, booking og flere informationer

Hvis I er interesseret i at høre mere eller få et tilbud, så kan i enten læse mere om projektet på udbyderens hjemmeside eller kontakte Peter Wolff Del Pin på pdp@grænseforeningen.dk. På hjemmesiden finder I derudover kulturmødebloggen, hvor de 40 kulturmødeambassadører regelmæssigt blogger om deres flerkulturelle hverdag ud fra deres personlige erfaringer og historier.

 

Generel information

Sted Grænseforeningens Kulturambassadører
Peder Skrams Gade 5, 1054 København, Tyskland
Aktivitetstype Elevudveksling & kulturmøder, Teambuilding, Workshops, kurser og foredrag
Målgruppe Virksomhedsledere / firmaer, Studerende, Lærere / skoler
Pris Gratis
Telefonnummer +45 3311 3063
E-mail pdp@graenseforeningen.dk
Betjening på dansk Ja
Foregår begivenheden på dansk? Ja
Varighed 1-4 timer
Er aktiviteten egnet til kørestolsbrugere? Ja
Minimum antal deltagere / pladser 10 personer
Anbefalet mindstealder 12 år
Forplejning Nej
Mulighed for at indtage medbragt mad / madpakker Nej
Er tilmelding/booking på forhånd påkrævet? Ja
Er aktiviteten afhængig af vejret? Nej
Er aktiviteten sæsonafhængig? Nej

Særlige informationer

Mindretalsorganisation: Ja

Grænseforeningens Kulturambassadører har alle sammen mindretalsbaggrund. Nogle af dem stammer fra mindretallene nord og syd for den dansk/tyske grænse, mens mange har en helt anden kulturel baggrund. Alle har tilfælles, at de lever et fuldt integreret liv og ser sig selv som danskere.

Andre vigtige informationer
  • Da Kulturambassadørerne som regel kommer ud til den organisation eller virksomhed, som har booket dialogmødet, er omfanget af faciliteter og forplejning afhængig af, hvad der kan tilbydes på stedet.
  • Aktiviteten er som udangspunkt egnet for kørestolsbrugere, såfremt rammebetingelserne på stedet, hvor dialogmødet gennemføres, er passende.

Udbyderens kontaktoplysninger

Stillet til rådighed af Grænseforeningen
Adresse Grænseforeningen
Peder Skrams Gade 5
1054 København
Danmark
Telefonnummer +45 33 11 30 63
E-mail info@graenseforeningen.dk

Andre aktiviteter i nærheden

Overnatningsmuligheder i nærheden

Begivenheder i nærheden

Spisesteder i nærheden

Seværdigheder i nærheden