Tag på lejrskole til Sydslesvig i Nordtyskland

Foto: Oplev Sydslesvig

Du er her

Overvind grænser og få et nyt syn på jeres nationale identitet

Mange skoleklasser tager hvert år på lejrskole i Sydslesvig for at møde en venskabsklasse, se Danmarkshistorien fra en ny vinkel eller bare for at opleve udlandet til en fornuftig pris. På denne side finder I alt, hvad I skal vide, når I planlægger et lejrskoleophold i grænselandet.

Sydslesvig er en landsdel i Tysklands nordligste delstat i Slesvig-Holsten, som afgrænses af floden Ejderen (Eider) og Kielerkanalen i syd og den dansk/tyske grænse i nord. Betegnelsen Sydslesvig bruges primært af det danske mindretal, som med sine ca. 50.000 medlemmer har hjemstavn og virke i området.

Mange skoleklasser fra Danmark tager på lejrskole i Sydslesvig på grund af grænselandets særlige kultur og historie

Mange skoleklasser i Danmark vælger hvert år Sydslesvig i Nordtyskland som destination for deres lejrskole. Men det er ikke kun beliggenheden mellem Vadehav og Østersø eller det lidt lavere prisniveau i Tyskland, der får lærere til at kigge henover grænsen under deres rejseplanlægning. Sydslesvig byder på unikke muligheder for at gå på opdagelse i den danske historie med en helt ny vinkel for børnene. Sydslesvig har i sin tid nemlig været en del af den danske helstat og spor fra områdets danske historie kan findes mange steder, hvis man bare går gennem byerne med åbne øjne.

Kort over Sydslesvig.

Kort over Sydslesvig. Af Malte89 - Eget arbejde, CC BY-SA 3.0

Det danske mindretal er et levende eksempel på, hvordan man får det bedste ud af en dramatisk historisk begivenhed

Det mest levende vidne om de historiske omvæltninger landsdelen har været igennem er menneskerne som i dag bekender sig til det danske mindretal i Sydslesvig. Mindretallet er organiseret i en bred vifte af foreninger og organisationer, som danner rammen om dansk sprog og kultur i området. Et eksempel er Dansk Skoleforening for Sydslesvig, som med sine 43 danske skoler og over 5.600 dansktalende elever er et stort omdrejningspunkt for danskheden i området.

På jeres lejrskole kan i møde en sydslesvigsk skoleklasse og få et nyt syn på jeres danske identitet

Det er netop her, hvor du som lærer kan give dine elever et lejrskoleophold med helt særlige oplevelser, som bogstaveligt talt kommer til at rykke nogle grænser. De fleste elever i de danske skoler er tyske statsborgere, mange af dem med en tysk familiebaggrund. Nogle familier har været en del af mindretallet i flere generationer, nogle er måske tilflyttere fra andre dele i Tyskland og i andre familier vil måske en forælder stamme fra Danmark. I nogle af hjemmene vil der blive talt dansk til dagligt, i andre kun tysk og i mange begge sprog. Dette fører til, at børnene vokser op med både det danske og det tyske og at de skifter frem og tilbage mellem f.eks. en dansk hverdag i skolen og i foreningerne, mens dagligdagen udenfor mindretallet foregår på tysk.

Sprog, kultur, identitet, grænser, fordomme - der er meget man kan blive klog på, når eleverne mødes henover grænsen

I denne sammenhæng er et møde mellem danske og sydslesvigske elever som del af programmet for jeres lejrskole for begge parter en berigende oplevelse. Udover at dine elever stifter bekendskab med det tyske sprog og møder andre børn og unge fra et andet land, udvider kulturmødet horisonten hos eleverne:

 • De oplever fordelene ved at kunne flere sprog
 • De oplever kulturelle forskelle, og hvad de på trods af en anden nationalitet har tilfælles
 • De oplever et nyt syn på deres identitet som danskere
 • De får en levende oplevelse af en vigtig del af Danmarkshistorien
 • De oplever fordelene ved den europæiske integration
 • De får mulighed for at teste deres fordomme og ændre deres syn på nabolandet og mindretallet
Danske og sydslesvigske elever står og snakker sammen under et besøg af Elevambassadørerne på en skole i Danmark.

Elever fra Danmark og Sydslesvig falder i snak på en sammenkomst organiseret af mindretallets Elevambassadører. Foto: Grænseforeningen

For værtseleverne er kontakten til en dansk skoleklasse på lejrskole en stor berigelse

Og så er det selvfølgelig bare fedt for børnene, at møde andre unge fra et andet land og have det sjovt sammen, når man er på lejrskole. For de sydslesvigske børn er kontakten med din klasse i øvrigt lige så berigende. De fleste sydslesvigske børn oplever hovedsageligt dansk sprog og kultur i skole- og foreningslivet, da de lever i Tyskland, og livet udenfor institutionerne og familierne foregår på tysk. Derfor er enhver kontakt med det ægte Danmark en vigtig og berigende del af deres kulturelle opvækst.

Sydslesvig byder på en bred vifte af seværdigheder og aktiviteter, som kan danne rammen om jeres lejrskole

Udover kulturmødet med elever fra mindretallet byder Sydslesvig på et stort udvalg af spændende oplevelser for skoleklasser, der er på lejrskole i området. Det er selvfølgelig oplagt, at jeres program for lejrskolen kommer til at have et kulturelt og historisk fokus, da regionen byder på mange spændende museer, udstillinger og andre historiske steder, som har spillet en vigtig rolle i Danmarkshistorien. Derudover byder regionen på spændende naturområder, naturcentre og aktiviteter af fysisk art, hvor det gælder om at overvinde grænser, styrke klassefællesskabet eller bare at have det sjovt sammen. I de nedenstående afsnit har vi samlet nogle af regionens mest relevante seværdigheder og aktiviteter for skoleklasser på lejrskole. De er delt op i tre overordenede faggrupper, sådan at du som lærer har mulighed for at bedømme, i hvilke fag tilbuddene kan være relevante for undervisningen.

Historie, kultur & samfundsfag

UNESCO Verdensarv Danevirke og Hedeby

Voldanlægget Danevirke har siden 2018 sammen med Vikingemuseet Hedeby (Wikinger Museum Haithabu) båret titlen UNESCO Verdensarv. Begge ligger lige udenfor byen Slesvig (Schleswig). Voldanlægget var i århundreder en vigtig barriere, der holdt uønskede væk fra den jyske halvø og som først gjorde det muligt, at Danmark kunne udvikle sig til det land, vi kender i dag. Derfor betegnes Danevirke også som Danmarks fødselsattest. I Vikingemuseet Hedeby kan I beame jer tilbage til vikingetiden og opleve, hvordan livet foregik i en af datidens vigtigste handelsbyer. Begge museer tilbyder rundvisninger og skoleprogrammer til lejrskoleklasser på dansk.

Museerne på Gottorp Slot

Den anden store historiske og kulturelle skattekiste i Sydslesvig gemmer sag bag Gottorp Slots (Schloss Gottorf) mure i Slesvig. Museumsøen huser en af de største arkæologiske udstillinger i Tyskland, som kortlægger menneskets historie i regionen gennem de forgangne 80.000 år. Udstillingen rummer nogle af Danmarkshistoriens vigtigste fund fra jernalderen, blandt andet Nydambåden og de unikke gudebilleder fra jernalderen. Børnene plejer især at være vilde med moseligene, som leverer stof til fortællinger om jeres lejrskole i mange uger efter I er kommet hjem. Derudover kan I glæde jer til den kunst- og kulturhistoriske udstilling, som fører jer igennem regionens nyere historie og hvor I kan genopleve hertugdømmets rolle som et af de vigtigste kulturelle centre i det 17. århundrede i Europa. Derudover er slottets barokhave og den gottorpske kæmpeglobus, som betegnes som historiens første planetarium, spændende seværdigheder på slottet. Der er ligeledes et stort udvalg af rundvisninger og andre tilbud til skoleklasser på lejrskole, som også kan foregå på dansk.

UNESCO-verdensarvsstederne og museerne på Gottorp Slot

Andre seværdigheder indenfor kunst, kultur og historie

Alt efter, i hvilken region I befinder jer, er der mange muligheder for at dykke ned i regionens kulturhistorie. Bymuseerne i de større byer giver jer som regel mulighed for, at få et godt overblik over de historiske sammenhænge på jeres lejrskole-destination. Derudover er der ofte små perler i landlige områder, som. f.eks. Noldemuseet om kunsteren Emil Nolde, som også tilbyder malerkurser til børn, og landskabsmuseet i Unevad (Unewatt) mellem Kappel og Flensborg, som ligeledes tilbyder forskellige aktiviteter til skoleklasser på lejrskole.

Sjove og livagtige skoleprogrammer om grænselandets kultur og historie på Dansk Centralbibliotek i Flensborg

Mange skoleklasser på lejrskole vælger at besøge Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg. Biblioteket har en egen forskningsafdeling, hvis opgave det er at bevare og gøre Nord- og Sydslesvigs historie tilgængelig for interesserede. Historikerne på stedet byder ofte velkommen til skoleklasser fra Danmark, hvor de gennem sjove rundvisninger, workshops og foredrag byder på livagtige fortællinger omkring regionens historie, som ikke altid har været præget at fredfyldt sameksistens mellem den tyske og danske befolkning. Derudover er det værd at kigge på bibliotekets og Flensborghus begivenhedskalender under planlægningen af jeres lejrskole, da der måske er det ene eller andet arrangement, som kunne være interessant for jer.

Andre kulturelle seværdigheder og spændende tilbud på dansk

Naturvidenskabelige fag

Sydslesvig ligger mellem Vadehavet og Østersøen og byder på mange forskellige naturrum, hvor man kan gå på opdagelse i både dyre- og plantelivet og selvfølgelig også landskabets udvikling under den sidste istid.

Naturoplevelser i UNESCO Verdensarven Vadehavet

En vigtig seværdighed er vadehavet på vestkysten, som bærer titlen UNESCO verdensarv. Her er der mulighed for at gå på opdagelse i naturen på gåben i form af vandreture eller vadehavsekskursioner. Men I kan også hoppe på en af de mange bådture, der tager jer ud til øerne, halligerne eller sandbankerne ude i Vadehavet, hvor I kan iagttage sæler i deres naturlige omgivelser. Det er som regel en god idé at besøge et af naturcentrene, som. f.eks. Multimar Wattforum i Tønning (Tönning) eller Erlebniszentrum Naturgewalten på Sild (Sylt) eller de mindre centre i Nibøl (Nibüll), Bredsted (Bredstedt) eller på øen Amrum. Udstillingerne giver et godt overblik over regionens natur, og der tilbydes ofte rundvisninger og ekskursioner, som er specielt tilrettelagt til skoleklasser på lejrskole.

Naturoplevelser på Østkysten

Østersøkysten byder ligeledes på mange muligheder for at opleve naturen. I kan f.eks. selv gå på opdagelse på halvøerne Holnis eller Geltinger Birk på halvøen Angel mellem Flensborg og Kappel. Eller i kan besøge Østersøinformationscentret (Ostsee Info-center) i Egernførde (Eckernförde), hvor I ligeledes får et godt og levende overblik over den regionale natur. 

Indtryk fra naturområderne på halvøerne Holnis og Geltinger Birk

Hvordan isen formede landskabet under den sidste istid

Det bakkede landskab i den østlige del af Sydslesvig vidner om, hvordan isen formede området under den sidste istid. Med en sagkyndig lærer kan I selv gå på opdagelse i landskabet, f.eks. i Kruså Tunneldal, som blev formet ved udgangen af den sidste istid. Derudover forløber grænsen mellem Danmark og Tyskland igennem dalen, og man kan bevæge sig fra grænsesten til grænsesten store dele af vandreruten mellem Padborg og Kobbermølle ved Flensborg Fjord. Udover den allerede nævnte arkæologiske udstilling på Gottorp Slot giver udstillingen i Istidhuset (Eiszeithaus), som er en del af bymuseet i Flensborg, indblik i landskabsudviklingen.

Science centret Phänomenta i Flernsborg

En meget populær oplevelse blandt lokale børn er videnskabscentret Phänomenta, som beskæftiger sig med naturvidenskabelige fænomener fra hverdagen. Udstillingen er præget af prøv-selv-stationer, hvor børnene kan få en bedre forståelse af, hvordan naturvidenskaben beskriver sammenhænge indenfor natur og teknik. Eksempler er coriolis-brønden, der anskueliggør corioliskraften, et varmekamera, en verdensrums-træningsmaskine og en konstruktion, der anskueliggør, hvordan en talje virker.

Oplevelser indenfor natur og teknik

Idræt og andre fysiske aktiviteter

Windsurfing, stand-up-paddling, kanoture, klatreture i klatreparker og skinnecykling

Da Sydslesvig ligger mellem havene, og fordi landsdelen med Ejderen (Eider) og Trenen (Treene) er hjem for et stort flodsystem, er vandsport en vigtig del af mange Sydslesvigeres dagligdag. På øst- og vestkysten er der mulighed for at prøve kitesurfing, windsurfing, stand-up-paddling og at komme ud at sejle. Floden Trenen og dele af Ejderen er populære og smukke områder til kanoture. Derudover er der en klatrepark i Altenhof ved Egernførde og der er mulighed for at køre på skinnecykel på den gamle togstrækning mellem Flensborg og Nibøl.

Mange overnatningssteder samarbejder med lokale aktivitetsudbydere

Der er forskellige vandsportsskoler og idrætsforeninger rundt omkring, og det kan være en god idé at holde udkig efter et overnatningssted, som tilbyder vandsport eller idrætsaktiviteter selv, eller som har et samarbejde med relevante udbydere. Overnatningsstederne, der tilhører det danske mindretal i Sydslesvig, ligger delvis i nærheden af floderne, og det er som regel muligt at få hjælp til at få organiseret en kanotur.

Sydslesvigske danske Ungdomsforeninger (SdU) er en af de store mindretalsorganisationer. Det kan være værd at kontakte foreningen, hvis I interesserer jer for at bruge foreningens faciliteter eller hvis I vil høre, om de decideret tilbyder aktiviteter, I kan deltage i under jeres ophold.

De tyske vandrehjem fra det tyske vandrehjemsforbund (Deutscher Jugendherbergsverband) har ofte tilrettelagt deres tilbud for at imødekomme idrætsgrupper. Derfor har de ofte et samarbejde med lokale idrætsforeninger, og man kan givetvis få lov til at bruge deres faciliteter under opholdet.

Oplev Sydslesvig på cykel

Derudover råder Sydslesvig over et veludbygget netværk af cykelruter. Spændende er blandt andet Østersø- og Vesterhavsruten, som følger kysterne gennem landsdelen i øst og vest samt cykelruten langs Kielerkanalen, som udover et smukt landskab og spændende seværdigheder byder på en flot udsigt til masser af store skibe på deres rejse mellem havene. Cykler kan lejes i de fleste byer og jeres overnatningssted kan som regel hjælpe med kontakter til relevante udbydere.

Fysiske aktiviteter i Sydslesvig

Mindretallet i Sydslesvig byder på et stort udvalg af overnatningssteder til lejrskoler

I Sydslesvig finder i et stort udvalg af overnatningssteder til jeres lejrskole, som ligger spredt udover hele landsdelen. Hvis I ikke har egen bus med eller foretrækker korte veje, så er det sikkert en god idé at vælge et sted i nærheden af de seværdigheder og aktiviteter, I har tænkt jer at besøge. Det skal dog siges, at man kan nå ud til de fleste områder i landsdelen inden for en times kørsel, hvis man råder over en bus, og overnatningsstedet ikke ligger helt i udkanten af Sydslesvig.

Det Danske Mindretal råder over fem egne overnatningssteder, der egner sig til lejrskoler

Mindretallet er vant til at byde gæster fra Danmark velkommen, især fordi kulturmøderne mellem danske og sydslesvigske skoleklasser er meget populære. Det kan have en del fordele for jer at vælge en lejrskole fra mindretallet, som f.eks:

 • I bliver serviceret på dansk
 • Personalet har meget erfaring i henhold til danske skoleklassers behov og interesser
 • Personalet kan være behjælpelig med tips til programplanlægning, leje af busser og meget mere
 • Personalet har gode kontakter til skoler og Skoleforeningen, hvis I har brug for hjælp til at finde en makkerklasse i nærheden af jeres overnatningssted

Mindretallets lejrskoler ligger, med undtagelse af Skipperhuset i Tønning, uden for byerne i smukke naturområder med store, hyggelige grunde. De er optimale at bo på, hvis I går efter naturoplevelser i området, og hvis I vil være sammen i klassefællesskabet uden for mange forstyrrelser udefra. Især Christianslyst har gode faciliteter i form af swimmingpool, boldbaner, aktivitetsrum og lignende, som inviterer til mange slags aktiviteter på selve stedet. Hvis I vil ud til seværdighederne i byerne eller i omlandet, skal I dog regne med at skulle organisere noget transport til og fra overnatningsstedet.

Oversigt over mindretallets overnatningssteder

 

Lejrskolested By Type Antal sove-pladser Beliggenhed Seværdigheder og aktiviteter indenf. 30 minutter i bus (udvalg)
Christianslyst Sønderbrarup Lejrskole & kursuscenter 138 Østkysten
Skipperhuset Tønning Lejrskole 38 Sydlige vestkyst
 • Multimar Wattforum
 • Vandringer og bådture ud i vadehavet
 • Kanoture på Ejderen
 • Hollænderbyen Frederiksstad
 • Kæmpestranden med vandssportsaktiviteter i Sankt Peter-Ording
Spejdergården Tydal Eggebæk Spejdergård med teltplads 74 Nordlige indland
Trenehytten Tarp Spejderhytte 38 Nordlige indland
Kongenshus Tetenbøl Spejderhytte 14 Sydlige vestkyst
 • Multimar Wattforum
 • Vandringer og bådture ud i vadehavet
 • Hollænderbyen Frederiksstad
 • Kæmpestranden med vandssportsaktiviteter i Sankt Peter-Ording

 

Tyske vandrehjem og hostels i Sydslesvig som alternativ til de danske overnatningssteder

Hvis jeres ophold fokuserer på en bestemt by eller region, hvor mindretallet ikke tilbyder overnatningssteder, så kan især de 16 vandrehjem fra det tyske vandrehjemsforbund (Deutscher Jugendherbergsverband) være et godt alternativ. De fleste større byer og spændende områder byder som regel på et vandrehjem. Vandrehjemmene er indstillet på at have lejrskoler på besøg, både i henhold til prissætning, forplejning og aktivitetstilbud. Mange er også specialiseret på forskellige fagområder, som f.eks. egne idrætstilbud eller samarbejde med lokale, tyske foreninger. Især i nærheden af vadehavet er der ofte fokus på naturkundskab med egne vandlaboratorier eller der samarbejdes med lokale vandsportsudbydere på vestkysten. Ulempen kan være, at I ofte serviceres på tysk og at I gennem overnatningsstedet som regel ikke har adgang til mindretalsnetværket, hvis fokus på jeres lejrskoletur er at opleve grænselandets kultur og historie.

Udvalg af tyske vandrehjem i Sydslesvig

Privat indkvartering under jeres lejrskole hos sydslesvigske skoleelever

Hvis formålet med jeres lejrskole er at besøge en sydslesvigsk skoleklasse, kan det være oplagt at overveje privat indkvartering. Fordelen er ikke kun, at I skåner klassekassen. Jeres elever vil også få mulighed for at blive en del af familielivet og den til store dele tyske hverdag hos mange sydslesvigske familier. Derved kommer de i kontakt med tysk sprog og kultur, og der er mulighed for at intensivere kontakten mellem eleverne. For de sydslesvigske elever betyder det, at de får en ny mulighed for at anvende deres danske sprog i fritiden, og at de får dansk sprog og kultur med hjem. I kan også overveje at overnatte på en lejrskole nogle af nætterne, f.eks. hvis I vil besøge aktiviteter og seværdigheder i en bestemt by, mens I resten af opholdet fokuserer på mødet med en venskabsklasse, hvor I så bor privat.

Da de sydslesvigske skoler får mange sådanne henvendelser, skal I være ude i god tid (mindst 6 måneder i forvejen) hvis I ønsker at besøge Sydslesvig og bo privat hos elever.

Skoleforeningens hjemmeside kan I finde alle danske skoler i regionen (både grundskoler 1.-6. klasse, fællesskoler 0.-10. klasse og gymnasier) og I kan kontakte skolen direkte.

Husk at der hvert år i uge 45-47 arrangeres ”elevudveksling” med privat indkvartering (eleverne er 1 uge i Danmark og 1 uge i Sydslesvig). Projektes tilbydes for elever fra 4. klasse og opefter. I kan læse mere om projektet på denne side.

Andre tilbud fra mindretallet til skoleklasser og børn og unge fra Danmark

Tag på lejrskole i Sydslesvig og rejs gratis med DSB-Skolerejser

Der er gode forbindelser mellem Danmark og Sydslesvig og endda direkte forbindelser til Flensborg med DSB fra Fredericia ca. hver anden time. DSBs tilbud om frirejser for lejrskole-klasser kan I selvfølgelig bruge for at gøre det nemmere og billigere for jer at komme til Sydslesvig. Tilbuddet gælder kun for strækninger i Danmark. Det vil sige, at gratisdelen af rejsen som regel ender ved grænsebanegårdene i Padborg eller Tønder. Derfra kan I enten rejse videre med toget til Tyskland på egen regning, hvis destinationen i Sydslesvig kan nås med offentlig transport, eller også skal I selv sørge for at organisere transporten med f.eks. bus. Hvis I overnatter på en af de fem lejrskoler, der tilhører det danske mindretal, så kan personalet på overnatningsstedet være behjælpelig med at skaffe en bus til jer.

Rejsetider med tog fra forskellige byer i Danmark til forskellige destinationer i Sydslesvig

 
Flensborg
Slesvig
Rendsborg
Nibøl
Husum
Vesterland på Sild
København 4:07 4:37 4:56 5:51 5:25 07:02
Aarhus 2:41 3:11 3:42 3:57 4:01 04:41
Odense 1:54 2:24 2:43 3:13 3:12 4:52
Ålborg 4:21 4:51 5:10 5:54 5:39 7:08
Esbjerg 1:42 2:12 2:31 1:53 3:22 3:07
Fredericia 1:21 1:51 2:10 2:27 2:39 3:21
Tog i Sydslesvig i Nord-Tyskland

Kort over togstrækninger i Sydslesvig med forbindelser til Danmark. Foto: nah.sh

Kontaktmuligheder og flere informationer

Hvis I vil planlægge et lejrskoleophold til Sydslesvig, er der mange steder hvor I kan få hjælp til at komme i gang.

Skoleforeningens Rejsekontor formidler venskabsklasser

Hvis I ønsker et kulturmøde med en sydslesvigsk skoleklasse, kan I henvende jer til kontakttjenesten, som er en del af skoleforeningens Rejsekontor. Her kan personalet hjælpe jer med at formidle en skoleklasse på en af de danske skoler i Sydslesvig. Kontaktdata til medarbejderne på Rejsekontoret finder i her.

Kontakt overnatningsstederne, for at få tips til selve rejsen og programplanlægningen

Hvis I allerede har en forestilling om, hvor du vil overnatte, så kan personalet på overnatningsstedet som regel hjælpe med programforslag og tips til selve rejsen til og fra overnatningsstedet. De plejer også at have kontakter til lokale busselskaber og andre udbydere i lokalområdet, hvis dette skulle være relevant for jer. Kontaktoplysningerne finder du på selve siderne om overnatningsstederne på denne hjemmeside. Du kan bruge søgningen eller filteret for oven til at finde overnatningsstederne.

Kontakt DSB Skolerejser, for at få hjælp til at planlægge togrejsen

I forhold til planlægningen af jeres frirejse med DSB kan i kontakte DSB Skolerejser. Kontaktoplysningerne finder I her.

Kontakt Oplev Sydslesvig for alle andre spørgsmål

Hvis i har andre spørgsmål eller ikke kan finde den rette kontakt, så er I også velkommen til at kontakte Oplev Sydslesvig.

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse